Teenused

Meie teenused

Loomade Heaolu Ühingu eesmärk on loomade heaolualane teavitustöö; hariduslike programmide väljatöötamine ja elluviimine erinevates vanuserühmades; osalemine loomade heaolualases seadusloomes; loomade heaolualane koostöö avaliku- ja kolmanda sektori organisatsioonidega ja eraisikute nõustamine. Sellest tulenevalt osutame järgnevaid teenuseid:

Koolitused ja loengud

Loengud haridusasutustele; ettevõtetele ja organisatsioonidele.

Käitumisnõustamine


Koerte käitumisalane nõustamine; individuaalkoolitused; videonõustamine.

etEE