Meist

Meie visioon

Parem homne, kus inimestel ja loomadel on hea ja turvaline elada.

Meie missioon

Edendame loomade heaolu valdkonda, tõstes teadlikkust vastutustundliku loomapidamise, loomade humaanse kohtlemise ja loomade heaolu temaatika osas. Töötame välja erinevatele vanusegruppidele suunatud hariduslikke programme ning aitame kaasa loomasõbralikuma ühiskonna kujunemisele keskendudes teaduspõhisele lähenemisele.

Loomade heaolu tagamise aluspõhimõtted

Hea loomaomanik olla ei tundu eriti keeruline. Armastada ja hoolitseda oma karvase või sulelise sõbra eest tundub loogiline samm ja juhendmaterjalid võivad tunduda üleliigsed.  Samas on loomade väärkohtlemine levinud ja leidub ka inimesi, kes ei näe selles probleemi. Teadlased, veterinaarid ja loomasõbrad on otsinud ja otsivad ka edaspidi vastust küsimusele, kuidas võimalikult täpselt ja üheselt mõistetavalt hinnata loomade heaolu.  

Kaasaegse loomakaitse ja loomade pidamise nõuete alustalaks võib pidada 1965. aastal Inglismaal esitatud Brambelli ettekannet, milles määratleti farmiloomade pidamise miinimumnõuded. Aruanne nägi ette, et loomal peab olema võimalus seista, pikali heita, ümber pöörata, ennast puhastada või sügada ja sirutada oma jäsemeid. Inglismaa Põllumajandusloomade Heaolu Nõukogu arendas Brambelli ettekande ideed edasi ja töötas välja viis vabadust, mille abil oleks võimalik hinnata loomade esmaseid vajadusi ja panna paika heaolu hindamise juhised. Tänaseks on viis vabadust laialt levinud ja kasutusel erinevate loomaliikide heaolu hindamisel, seaduseloomes, tagajärgedega tegelemisel kui ka loomaarsti õppekavades ülikoolides. Iga vabadus on individuaalselt oluline ning kokkuvõtvalt moodustavad vabadused raamistiku, et tagada minimaalsel tasandil looma heaolu.

Eesmärgiga pakkuda konkreetseid juhiseid heaolu tagamiseks ja tulevikku vaatavat lähenemist on aegade jooksul viie vabaduse raamistikku edasi arendatud viie tingimuse/ heaolu eesmärkide saavutamise kursil. Idee on hoida looma heaolu fookus positiivse ja täisväärtusliku elu tagamisel, mitte keskenduda minimaalse lahenduse pakkumisele.  

5 vabadust

5 tingimust

Olla vaba näljast ja janust

Tagada värske kvaliteetse toidu ja vee kättesaadavus ning toidu valik tulenevalt looma organismi vajadustest, et tagada tervis ja elujõud

Olla vaba ebamugavusest

Tagada sobiv keskkond, peavari ja puhkeala, mis võimaldab loomal tunda end turvaliselt ja stressivabalt

Olla vaba valust, vigastustest ja ebamugavusest

Tagada haiguste ennetamine, vajadusel korrektne meditsiiniline diagnoos ja ravi. Võimaldada loomale, olenevalt liigist, vajalik füüsiline ja vaimne tegevus

Vabadus loomuomasele käitumisele

Tagada sobiv ruum ja tingimused ning võimalus liigikaaslastega suhelda, vältida negatiivseid kogemusi ja soodustada positiivseid õppimisvõimalusi

Olla vaba hirmust ja kannatustest

Tagada tingimused ja kohtlemine, et vältida vaimseid kannatusi

etEE